Program Dostępność Plus!!!

Program Dostępność Plus!!!

Mamy świadomość, że dostępności nie ustanowimy prawem. Ona sama w sobie jest prawem. Możemy natomiast utorować jej drogę przepisami. 20 września weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kręgosłup Programu Dostępność Plus....
Wsparcie dla DPS-umowa podpisana!!!

Wsparcie dla DPS-umowa podpisana!!!

Dziś została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu grantowego: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...