Ogłoszenie o naborze wniosków w V rundzie konkursowej dotyczy projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje że projekt grantowy pn.: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej” został wydłużony do 31 maja 2021 r. W ramach projektu...