Kampania społeczna ROPS

Kampania społeczna ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie prowadzi kampanie informacyjną, której  celem jest dotarcie  do pracodawców  zainteresowanych zatrudnieniem  osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach realizacji zadnia wynikającego...