Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zwraca się z prośbą o uzupełnienie ankiety BANK PRODUKTÓW I USŁUG PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zależy nam na szybkiej reakcji z Państwa strony.

Czemu to służy?
Naszym celem jest lepsze poznanie Państwa potencjału osobowego i materialnego, ponieważ w obecnej sytuacji szczególnie ważna jest łączenie zasobów i ochrona miejsc pracy w sektorze Ekonomii Społecznej. Już są dowody na skuteczne działania połączonych sił podmiotów z terenu naszego województwa. Wierzymy, że będziemy mogli pozostać w najlepszych relacjach współdziałając też w czasach po epidemii. Szczególnie istotne jest pole referencji, które będzie potwierdzeniem, że Państwo zrealizowali wspólne działanie biznesowe z innym podmiotem i chcecie go w ten sposób wyróżnić

Do kogo jest skierowane?
Przede wszystkim do tych którzy, którzy zatrudniają pracowników w sektorze, wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, a w zasadzie do wszystkich potencjalnych partnerów społecznych, czy nawet aktywnych grup nieformalnych.Będziecie Państwo mieli także możliwość korekty swoich danych w każdej chwili.Bank Usług i Produktów będzie dostępny na stronie ROPS, ale także naszych partnerów OWES-ów.

Poniżej link do ankiety. Jej wypełnienie zajmie chwilę, a konsekwencje wspólnej pracy i działania mogą być długofalowe.

https://docs.google.com/forms/d/1Gr-UwPDfB-0M_Y1kpbx8BpSubA49VAKYBOrDx-c7olQ/edit