Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: „Trening kompetencji menadżerskich dla kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej”

 Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne HOTEL FOCUS, al. Warszawska 109,
20-832 Lublin.

Terminy szkolenia:  Gr I: 28-29.05.2019 r.; Gr II: 3-4.06.2019 r.;
Gr III: 12-13.06.2019r.; Gr IV: 24 – 25.06.2019 r.

 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania zespołu i zarządzania nim oraz stosowania umiejętności menedżerskich w praktyce, a także radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

Szkolenie „Trening kompetencji menadżerskich dla kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej”

 

 1. Zarządzanie zespołem w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 2. funkcje i rola menedżera,
 3. zasady budowania zespołu,
 4. delegowanie zadań,
 5. efektywna komunikacja w zespole,
 6. zarządzanie wiedzą, talentami i kompetencjami,
 7. zarządzanie w sytuacji kryzysowej,
 8. zarządzanie zmianą,
 9. trudne sytuacje w zarządzaniu – asertywność.
 10. style i metody zarządzania.
 11. Skuteczne motywowanie pracowników.
 12. Jak zbudować zaufanie i porozumienie w zespole?
 13. Umiejętności menedżerskie w praktyce – Warsztaty

W tym m.in.: warsztat kreowania własnego stylu zarządzania, metody radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, techniki kreatywnego myślenia, sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów w zespole.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej  

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 1. Zapoznać się z regulaminem.
 2. Czytelnie wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) na adres: Instytut Szkoleń Biznesowych, Skautów 11B, 20-055 Lublin lub faksem na numer   /81/ 470-71-74 lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@iszb.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: I Gr. do 23 maja 2019r.; II Gr. do 30 maja 2019;

II Gr. do 3 czerwca 2019;  IV Gr. do 17 czerwca 2019 r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, wyżywienie, zakwaterowanie w trakcie szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma: Instytut Szkoleń Biznesowych, Skautów 11B, 20-055 Lublin

 

Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Katarzyna Piwoni

tel. /81/ 473-51-55, kom. 881 955 844

fax. /81/ 470-71-74

e-mail: rekrutacja@iszb.pl

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy