Skip to content

Konferencje

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na konferencję „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”

„Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”, skierowaną do władz samorządowych: wójtów, burmistrzów, prezydentów ich przedstawicieli oraz radnych z terenu województwa lubelskiego. Miejsce szkolenia: Hotel […]

  , , |

Podsumowanie konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego w ramach PO KL w latach 2007 – 2015.

W dniu  31 marca 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zorganizował konferencję podsumowującą realizację projektu systemowego w ramach PO KL w latach 2007 – 2015. Działanie realizowane było w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” Więcej informacji

  , |

Podsumowanie konferencji pt. „Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” zrealizowanej w ramach projektu systemowego ROPS.

W dniu  23 marca 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zorganizował konferencję pt. „Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy  współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”. Więcej informacji

  , , |

Konferencja „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”

Szanowni Państwo,
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję makroregionalną promującą Model Lokalnej Współpracy (MLW) oraz System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej (SC KIS) w ramach projektu: Więcej informacji

  , , , |

Relacja z konferencji pt. „Konwent pomocy społecznej – prawne podstawy działalności”

W dniu  28 października 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zorganizował konferencję pt. „Konwent pomocy społecznej – prawne podstawy działalności”. Działanie realizowane było w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |

„Konferencja Upowszechniająca Rezultaty Projektu i Promująca Tworzenie Regionalnych Platform Współpracy” realizowanej w ramach projektu: „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich organizuje Konferencję Upowszechniającą Rezultaty Projektu i Promującą Tworzenie Regionalnych Platform Współpracy realizowanej w ramach projektu: „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, który prowadzony jest we współpracy z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji

  |

Konferencja pt. „Partnerstwo i współpraca – współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecku”.

W dniu  16 października 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zorganizował konferencję pt. „Partnerstwo i współpraca – współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecku”. Działanie realizowane było w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Inauguracji konferencji dokonała Aleksandra Warmińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Więcej informacji

  |

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Konwent pomocy społecznej- prawne podstawy działalności”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatną konferencję: „Konwent pomocy społecznej – prawne podstawy działalności”. Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Partnerstwo i współpraca- współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatną konferencję: „Partnerstwo i współpraca- współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka„ Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |