Skip to content

Konferencje

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na konferencję „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”

„Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”, skierowaną do władz samorządowych: wójtów, burmistrzów, prezydentów ich przedstawicieli oraz radnych z terenu województwa lubelskiego. Miejsce szkolenia: Hotel […]

  , , |

Podsumowanie konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego w ramach PO KL w latach 2007 – 2015.

W dniu  31 marca 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zorganizował konferencję podsumowującą realizację projektu systemowego w ramach PO KL w latach 2007 – 2015. Działanie realizowane było w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” Więcej informacji

  , |

Podsumowanie konferencji pt. „Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” zrealizowanej w ramach projektu systemowego ROPS.

W dniu  23 marca 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zorganizował konferencję pt. „Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy  współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”. Więcej informacji

  , , , |