Skip to content

Konferencje - 9. strona

Konferencja szkoleniowa „Problematyka uzależnień – wybrane zagadnienia”

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” zorganizowanie konferencji szkoleniowej dla pełnomocników i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Problematyka uzależnień – wybrane zagadnienia”. Więcej informacji

  |

Kształtowanie lokalnej polityki wobec uzależnień

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu systemowego: „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił Stowarzyszeniu KONTAKT – Lublin, zorganizowanie konferencji szkoleniowej dla członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przedstawicieli samorządów gminnych pod hasłem „Kształtowanie lokalnej polityki wobec uzależnień”. Więcej informacji

  |