Skip to content

Aktualności - 133. strona

Podsumowanie szkolenia dla przedstawicieli JOPS, JST, NGO kreujących zadania polityki społecznej w zakresie ekonomii społecznej.

W dniu 8 grudnia 2014 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie miało miejsce szkolenie dla przedstawicieli JOPS, JST, NGO kreujących zadania polityki społecznej w zakresie ekonomii społecznej. Działanie zrealizowane zostało w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” Więcej informacji

  |

„Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach projektu inicjowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej. Więcej informacji

  , , |