Skip to content

Aktualności - 156. strona

Kształtowanie lokalnej polityki wobec uzależnień

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu systemowego: „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił Stowarzyszeniu KONTAKT – Lublin, zorganizowanie konferencji szkoleniowej dla członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przedstawicieli samorządów gminnych pod hasłem „Kształtowanie lokalnej polityki wobec uzależnień”. Więcej informacji

  |

Zapraszamy na szkolenie: „Warsztat pracownika socjalnego”, Moduł I – Pomoc społeczna – prawne podstawy działalności”

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie projektu systemowego pt.: „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”, Instytut Konsultantów Europejskich zaprasza Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach pt: „Warsztat pracownika socjalnego”, Moduł I – Pomoc społeczna – prawne podstawy działalności. Więcej informacji

  |