Skip to content

Aktualności - 3. strona

Zaproszenie na grupę wsparcia

Adopcja to radość i szczęście dla dziecka i osób pragnących być rodzicami.  To także codzienny trud związany z budowaniem bliskich relacji rodzinnych, rozpoznawaniem potrzeb dzieci i trudnych  sytuacji wychowawczych. Zapraszamy […]

  , |

startuje FIO 2019

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że startuje FIO 2019. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowane są projekty, które mają na celu zwiększenie […]

  , |

Informacja Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18 – „Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie”

Szanowni Państwo! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, informuje że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydłużył termin naboru wniosków w ramach konkursu nr […]

  , |