Skip to content

Aktualności - 65. strona

Zapraszamy na konferencję pt „Nic nie mówię, nic nie widzę , nic nie słyszę – nie bądźmy obojętni na przemoc” w dniu 04.12.2013 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie we współpracy z Telewizją Polską S.A. w Warszawie Oddziałem Terenowym w Lublinie, Stowarzyszeniem  Równych Szans „Bona Fides” w Lublinie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie organizuje konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie. Więcej informacji

  |

Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli samorządów gminnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki uzależnień i współuzależnień w województwie lubelskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na dwudniową konferencję szkoleniową dla przedstawicieli samorządów gminnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki uzależnień i współuzależnień w województwie lubelskim. Więcej informacji

  |

Bezpłatna konferencja „Partnerstwo i współpraca- Ingerencja we władzę rodzicielską i współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatną konferencję: „Partnerstwo i współpraca- Ingerencja we władzę rodzicielską i współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka” Więcej informacji

  |

Bezpłatna konferencja „Partnerstwo i współpraca- Ingerencja we władzę rodzicielską i współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatną konferencję: „Partnerstwo i współpraca- Ingerencja we władzę rodzicielską i współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka” Więcej informacji

  |

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Budowanie i wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez wsparcie zespołów interdyscyplinarnych w województwie lubelskim”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Budowanie i wzmacnianie lokalnych systemów  przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez wsparcie zespołów interdyscyplinarnych  w województwie lubelskim” w formie 3 trzydniowych zjazdów Więcej informacji

  |

Bezpłatne szkolenie „Działania na rzecz poszerzenia współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Działania na rzecz poszerzenia współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej.” Więcej informacji

  |