Skip to content

Aktualności - 67. strona

Bezpłate szkolenie „Psychiatria środowiskowa, terapia zajęciowa oraz aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Psychiatria środowiskowa, terapia zajęciowa oraz aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie” Więcej informacji

  |

Zapraszamy na konferencję pt „Nic nie mówię, nic nie widzę , nic nie słyszę – nie bądźmy obojętni na przemoc” w dniu 04.12.2013 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie we współpracy z Telewizją Polską S.A. w Warszawie Oddziałem Terenowym w Lublinie, Stowarzyszeniem  Równych Szans „Bona Fides” w Lublinie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie organizuje konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie. Więcej informacji

  |

Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli samorządów gminnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki uzależnień i współuzależnień w województwie lubelskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na dwudniową konferencję szkoleniową dla przedstawicieli samorządów gminnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki uzależnień i współuzależnień w województwie lubelskim. Więcej informacji

  |

Bezpłatna konferencja „Partnerstwo i współpraca- Ingerencja we władzę rodzicielską i współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatną konferencję: „Partnerstwo i współpraca- Ingerencja we władzę rodzicielską i współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka” Więcej informacji

  |

Bezpłatna konferencja „Partnerstwo i współpraca- Ingerencja we władzę rodzicielską i współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatną konferencję: „Partnerstwo i współpraca- Ingerencja we władzę rodzicielską i współpraca instytucji na rzecz zapewnienia przyszłości dziecka” Więcej informacji

  |