Skip to content

Aktualności - 67. strona

Konferencja inaugurująca Program: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

6 grudnia 2012 r. odbyła się konferencja inaugurująca Program: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Więcej informacji

  |

Informacja o konferencji „Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka w pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną” organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie we współpracy z Telewizją Lublin w dniu 11.12.2012 r.

W dniu 11.12.12 r. w siedzibie Telewizji Polskiej Oddział Terenowy w Lublinie odbyła się konferencja zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie pn. „Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka w pracy socjalnej  z dzieckiem i rodziną”. Więcej informacji

  |

Konferencja inauguracyjna Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że 6 grudnia 2012 r., o godzinie 11:00 w Hotelu Focus Centrum Konferencyjne przy ul. Skowronkowej 2 w Lublinie odbędzie się konferencja inaugurująca Program „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Więcej informacji

  |

Konferencja „Solidarność międzypokoleniowa” realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”

W dniu 22.11.2012 r. odbyła się konferencja „Solidarność międzypokoleniowa” realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo  podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |

Informacja o konferencji „Partnerstwo i współpraca – skuteczność współpracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny w świetle nowych przepisów prawnych”, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 29.10.2012

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Pani Aleksandry Warmińskiej- Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która przedstawiła analizę procesów adopcji  w województwie lubelskim – wyniki raportu z badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Społecznej w Lublinie. Więcej informacji

  , |

Informacja o konferencji „Partnerstwo i współpraca – skuteczność współpracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny w świetle nowych przepisów prawnych”, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 29.10.2012

W dniu 29.10.2012 r. w Hotelu Lwów w Lublinie odbyła się konferencja „Partnerstwo i współpraca – skuteczność współpracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny w świetle nowych przepisów prawnych” realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  |

Informacja o konferencji „Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka w pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną” organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie we współpracy z Telewizją Lublin w dniu 11.12.2012 r.

W dniu 11.12.12 r. w siedzibie Telewizji Polskiej Oddział Terenowy w Lublinie odbyła się konferencja zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie pn. „Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka w pracy socjalnej  z dzieckiem i rodziną”. Więcej informacji

  |