Skip to content

Spotkania

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na dwudniowe spotkanie sieciujące dla pracowników merytorycznych Centrów i Klubów Integracji Społecznej z obszaru województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu pozakonkursowego RPO WL […]

Permalink
  , , |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe spotkanie konsultacyjne dla samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego, w ramach budowanej platformy współpracy.

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w trzecim spotkaniu konsultacyjnym dla samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego, w ramach […]

  , , |