Skip to content

Szkolenia

„Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO […]

  , , |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na bezpłatne trzydniowe szkolenie. „Dzieci wobec przemocy rówieśniczej – diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc”.

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Hotelu Fokus, Warszawska 109, 20-832 Lublin Termin szkolenia:  11, 12, 13 października 2016 r. Cele szkolenia: dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy, podstaw teoretycznych oraz praktycznych w zakresie zagadnień […]

  , , |