Skip to content

Szkolenia

„Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO […]

  , , |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na bezpłatne trzydniowe szkolenie. „Dzieci wobec przemocy rówieśniczej – diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc”.

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Hotelu Fokus, Warszawska 109, 20-832 Lublin Termin szkolenia:  11, 12, 13 października 2016 r. Cele szkolenia: dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy, podstaw teoretycznych oraz praktycznych w zakresie zagadnień […]

  , , |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przejawiającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”

Miejsce szkolenia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej , ul. Zana 38, 20-601 Lublin, Sala Konferencyjna VIII piętro.   Terminy szkolenia:  Gr. I: 21 czerwiec 2016 r. Gr. II: 22 czerwiec 2016 […]

  , , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.61.2015 na usługę przeprowadzenia warsztatu pt. „Czy organizacjom pozarządowym potrzebne są standardy działania?” podczas Konwentu NGO w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatu pt. „Czy organizacjom pozarządowym potrzebne są standardy działania?”  podczas Konwentu NGO w ramach projektu […]

  , , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.60.2015 na usługę wygłoszenia prelekcji pt. „Aktywność sektora pozarządowego w województwie lubelskim” podczas Konwentu NGO w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert na usługę wygłoszenia prelekcji pt. „Aktywność sektora pozarządowego w województwie lubelskim” podczas Konwentu NGO w ramach projektu pozakonkursowego […]

  , , , |

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. ,,Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: ,,Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”   Miejsce szkolenia: Hotel Gościniec […]

  , , |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na szkolenie pt.: „Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży – jak rozpoznawać, jak reagować”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na szkolenie pt.: „Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży – jak rozpoznawać, jak reagować” szkolenie sfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego […]

  , , |