Skip to content

Szkolenia - 29. strona

Zapraszamy na szkolenie: „Warsztat pracownika socjalnego”, Moduł I – Pomoc społeczna – prawne podstawy działalności”

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie projektu systemowego pt.: „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”, Instytut Konsultantów Europejskich zaprasza Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach pt: „Warsztat pracownika socjalnego”, Moduł I – Pomoc społeczna – prawne podstawy działalności. Więcej informacji

  |