Skip to content

Szkolenia - 3. strona

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. ,,Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: ,,Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”   Miejsce szkolenia: Hotel Gościniec […]

  , , |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na szkolenie pt.: „Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży – jak rozpoznawać, jak reagować”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na szkolenie pt.: „Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży – jak rozpoznawać, jak reagować” szkolenie sfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego […]

  , , |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na szkolenie: „Problematyka ograniczania popytu na narkotyki i nowe substancje psychoaktywne oraz zasady konstruowania skutecznych i efektywnych strategii profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zapobiegania HIV/AIDS w gminie”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na szkolenie: „Problematyka ograniczania popytu na narkotyki i nowe substancje psychoaktywne oraz zasady konstruowania skutecznych i efektywnych strategii profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii […]

  , , |