Skip to content

Szkolenia - 3. strona

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.60.2015 na usługę wygłoszenia prelekcji pt. „Aktywność sektora pozarządowego w województwie lubelskim” podczas Konwentu NGO w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert na usługę wygłoszenia prelekcji pt. „Aktywność sektora pozarządowego w województwie lubelskim” podczas Konwentu NGO w ramach projektu pozakonkursowego […]

  , , , |

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. ,,Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: ,,Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”   Miejsce szkolenia: Hotel Gościniec […]

  , , |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na szkolenie pt.: „Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży – jak rozpoznawać, jak reagować”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na szkolenie pt.: „Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży – jak rozpoznawać, jak reagować” szkolenie sfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego […]

  , , |