Skip to content

Ekonomia społeczna - 11. strona

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.37.2016 na usługę cateringową podczas organizacji 18 spotkań warsztatowych realizowanych na terenie powiatów województwa lubelskiego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.37.2016.  na usługę cateringową podczas organizacji 18 spotkań warsztatowych realizowanych na terenie powiatów […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.RJ.2321.36.2016. Przedmiot zamówienia stanowi usługa zorganizowania dwudniowej wizyty studyjnej dla przedstawicieli samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych realizowana w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.RJ.2321.36.2016., którego przedmiot stanowi usługa zorganizowania dwudniowej wizyty studyjnej dla przedstawicieli samorządów terytorialnych […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.33.2016 na usługę cateringową podczas organizacji 19 spotkań warsztatowych realizowanych na terenie powiatów województwa lubelskiego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” .

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.33.2016.  na usługę cateringową podczas organizacji 19 spotkań warsztatowych realizowanych na terenie powiatów […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.31.2016 na usługę cateringową podczas organizacji spotkania warsztatowego w powiecie włodawskim w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.31.2016.  na usługę cateringową podczas organizacji spotkania warsztatowego w powiecie włodawskim w ramach projektu […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.RJ.2321.29.2016. Przedmiot zamówienia stanowi usługa produkcji i emisji w radiu programów publicystycznych z udziałem ekspertów ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej promujących ideę przedsiębiorczości społecznej i aktywizacji społecznej z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej realizowana w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.RJ.2321.29.2016., którego przedmiot stanowi usługa produkcji i emisji w radiu programów publicystycznych z […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.28.2016 na usługę przeprowadzenia wykładu (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.28.2016.  na usługę przeprowadzenia wykładu  (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla spółdzielni socjalnych […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.27.2016 na usługę przeprowadzenia wykładu (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.27.2016.  na usługę przeprowadzenia wykładu  (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla spółdzielni socjalnych […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.26.2016 na usługę przeprowadzenia warsztatu (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.26.2016.  na usługę przeprowadzenia warsztatu  (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla spółdzielni socjalnych […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.25.2016 na usługę przeprowadzenia warsztatu (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.25.2016.  na usługę przeprowadzenia warsztatu  (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla spółdzielni socjalnych […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.RJ.2321.20.2016. Przedmiot zamówienia stanowi usługa produkcji i emisji w radiu programów publicystycznych z udziałem ekspertów ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej promujących ideę przedsiębiorczości społecznej i aktywizacji społecznej z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej realizowana w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.RJ.2321.20.2016., którego przedmiot stanowi usługa produkcji i emisji w radiu programów publicystycznych z […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.RJ.2321.19.2016 Przedmiot zamówienia stanowi usługa wyprodukowania filmu edukacyjnego skierowanego do młodzieży szkół średnich (liceów i szkół zawodowych) realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.RJ.2321.19.2016., którego przedmiot stanowi usługa wyprodukowania filmu edukacyjnego skierowanego do młodzieży szkół średnich […]

  , , |