Skip to content

Ekonomia społeczna - 11. strona

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.26.2016 na usługę przeprowadzenia warsztatu (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.26.2016.  na usługę przeprowadzenia warsztatu  (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla spółdzielni socjalnych […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.25.2016 na usługę przeprowadzenia warsztatu (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.25.2016.  na usługę przeprowadzenia warsztatu  (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla spółdzielni socjalnych […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.RJ.2321.20.2016. Przedmiot zamówienia stanowi usługa produkcji i emisji w radiu programów publicystycznych z udziałem ekspertów ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej promujących ideę przedsiębiorczości społecznej i aktywizacji społecznej z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej realizowana w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.RJ.2321.20.2016., którego przedmiot stanowi usługa produkcji i emisji w radiu programów publicystycznych z […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.RJ.2321.19.2016 Przedmiot zamówienia stanowi usługa wyprodukowania filmu edukacyjnego skierowanego do młodzieży szkół średnich (liceów i szkół zawodowych) realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.RJ.2321.19.2016., którego przedmiot stanowi usługa wyprodukowania filmu edukacyjnego skierowanego do młodzieży szkół średnich […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.1.2016 na zakup wraz z dostawą notesów i długopisów w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.1.2016.  na zakup wraz z dostawą notesów i długopisów w ramach projektu pozakonkursowego  […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.18.2016 na usługę wynajmu sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną podczas organizacji czterech spotkań sieciujących dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej organizowanych w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.18.2016.  na usługę wynajmu sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną  podczas  […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.17.2016. Przedmiot zamówienia stanowią dwie odrębne usługi polegające na przeprowadzeniu dwóch odrębnych warsztatów, podczas spotkania sieciującego dla zakładów aktywności zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.17.2016., którego przedmiot stanowią dwie odrębne usługi polegające na przeprowadzeniu dwóch odrębnych warsztatów, […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.16.2016 na usługę przeprowadzenia wykładu (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla zakładów aktywności zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.16.2016.  na usługę przeprowadzenia wykładu (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla zakładów aktywności […]

  , , |