Skip to content

Ekonomia społeczna - 13. strona

Oferta umowy

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie poszukuje kandydata, który w ramach umowy zlecenie będzie wykonywał czynności w Zespole ds. porozumień o współpracy oraz partnerstwa publiczno – społecznego w projekcie „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego”. Więcej informacji

  |

W dniu 28 listopada 2012 roku w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się konferencja pt.: „Ekonomia społeczna – za czy przeciw?” zorganizowana przez Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta na zlecenie…

W dniu 28 listopada 2012 roku w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się konferencja pt.: „Ekonomia społeczna – za czy przeciw?” zorganizowana przez Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |

Zaproszenie do udziału w tworzeniu Katalogu Dobrych Praktyk podmiotów ekonomii społecznej na terenie Województwa Lubelskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej do współpracy przy opracowaniu Katalogu Dobrych Praktyk w zakresie ekonomii społecznej działających na terenie województwa lubelskiego. Zainteresowane podmioty prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury w formie uzupełnienia załaczonej metryczki do dnia 19.10.2012 roku. Więcej informacji

  |