Skip to content

Ekonomia społeczna - 2. strona

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy Celem spotkania jest wspieranie samorządów […]

  , |

Lista przedsiębiorstw społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne. […]

  , |

Więcej pieniędzy dla WTZ

Minister Finansów wydał zgodę na dokonanie zmian w tegorocznym planie finansowym PFRON. Wniosek Funduszu w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Zmiany polegają na przeznaczeniu ponadplanowych przychodów z […]

  , |