Skip to content

Ekonomia społeczna - 25. strona

Zapytanie ofertowe nr DZPR.RJ.2321.20.2016. Przedmiot zamówienia stanowi usługa produkcji i emisji w radiu programów publicystycznych z udziałem ekspertów ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej promujących ideę przedsiębiorczości społecznej i aktywizacji społecznej z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej realizowana w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.RJ.2321.20.2016., którego przedmiot stanowi usługa produkcji i emisji w radiu programów publicystycznych z […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.RJ.2321.19.2016 Przedmiot zamówienia stanowi usługa wyprodukowania filmu edukacyjnego skierowanego do młodzieży szkół średnich (liceów i szkół zawodowych) realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.RJ.2321.19.2016., którego przedmiot stanowi usługa wyprodukowania filmu edukacyjnego skierowanego do młodzieży szkół średnich […]

  , , |