Skip to content

Ekonomia społeczna - 25. strona

folder-146940_640

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.13.2016 na usługę przeprowadzenia wykładu (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.13.2016.  na usługę przeprowadzenia wykładu (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla centrów integracji […]

  , , |
team-123085_640

Rekrutacja na dwudniowe Spotkanie konsultacyjne dla samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego, w ramach budowanej platformy współpracy.

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w pierwszym Spotkaniu konsultacyjnym dla samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego, w ramach […]

  , |