Konwencja o Prawach Dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka

20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka. Słowa Konwencji: „Dziecko ma prawo do …”, są nowym standardem prawnym odnoszącym się bezpośrednio do dziecka, jako podmiotu prawa. Konwencja jest aktem prawa...