Skip to content

POKL

Projekty unijne

Zaproszenie do udziału w projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza gminy wiejskie z terenu województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Liderzy kooperacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) […]

  , |

Podsumowanie konferencji pt. „Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” zrealizowanej w ramach projektu systemowego ROPS.

W dniu  23 marca 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zorganizował konferencję pt. „Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy  współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”. Więcej informacji

  , , , |