Ważne! Wydłużamy terminy składania wniosków do programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Ważne! Wydłużamy terminy składania wniosków do programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Wspieranie osób mniej samodzielnych w czynnościach dnia codziennego, umożliwienie odpoczynku od codziennej opieki nad niepełnosprawnym bliskim – to najważniejsze założenia programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. – Zdajemy sobie...