Skip to content

Pomoc społeczna - 2. strona

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: „Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: „Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi”. ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób […]

  , , |

Nowe placówki „Senior+”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że powstaną kolejne 43 nowe placówki Senior+ dzięki dofinansowaniu z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018. W ramach dodatkowego naboru edycji […]

  , |

Zmiany w zatrudnianiu dziennych opiekunów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ułatwi zasady wyboru dziennych opiekunów przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne.  […]

  , |