Skip to content

Pomoc społeczna - 2. strona

folder-146940_640

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składnia ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.AB.2321.7.2018 na wybór specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składnia ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.AB.2321.7.2018 na wybór specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pt. „Standardy w […]

  , , |
info-clipart-9i454p9iE

Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych aplikowaniem o środki na zadania z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki w zakresie HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 30 stycznia 2018 r. organizuje spotkanie adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o […]

  , |