Skip to content

Szkolenia

folder-146940_640

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr DZP.RC.2321.4.2018 – Usługa dotycząca zorganizowania dwudniowego szkolenia pt. „Pomoc w integracji ze środowiskiem młodzieży opuszczającej schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze”.

Data ogłoszenia: 19.03.2018 r. Termin składania ofert: 28.03.2018 r., godz.10.00 Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 wzór formularza ofertowego Załącznik nr […]

  , , |