Skip to content

Szkolenia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: „Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: „Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi”. ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób […]

  , , |