Skip to content

Szkolenia - 2. strona

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr DZP.RC.2321.4.2018 – Usługa dotycząca zorganizowania dwudniowego szkolenia pt. „Pomoc w integracji ze środowiskiem młodzieży opuszczającej schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze”.

Data ogłoszenia: 19.03.2018 r. Termin składania ofert: 28.03.2018 r., godz.10.00 Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 wzór formularza ofertowego Załącznik nr […]

  , , |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przejawiającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”

Miejsce szkolenia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej , ul. Zana 38, 20-601 Lublin, Sala Konferencyjna VIII piętro.   Terminy szkolenia:  Gr. I: 21 czerwiec 2016 r. Gr. II: 22 czerwiec 2016 […]

  , , , |