Skip to content

Szkolenia - 2. strona

Szkolenia dla terapeutów, opiekunów, pedagogów i innych pracowników prowadzących zajęcia terapeutyczno-opiekuńcze z dziećmi, dorosłymi, seniorami.

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Lublinie organizuje szkolenia skierowane do terapeutów, opiekunów, pedagogów i innych pracowników prowadzących zajęcia terapeutyczno-opiekuńcze z dziećmi, dorosłymi, seniorami w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, placówkach […]

  , , |