Skip to content

Szkolenia - 3. strona

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przejawiającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”

Miejsce szkolenia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej , ul. Zana 38, 20-601 Lublin, Sala Konferencyjna VIII piętro.   Terminy szkolenia:  Gr. I: 21 czerwiec 2016 r. Gr. II: 22 czerwiec 2016 […]

  , , , |

Szkolenia dla terapeutów, opiekunów, pedagogów i innych pracowników prowadzących zajęcia terapeutyczno-opiekuńcze z dziećmi, dorosłymi, seniorami.

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Lublinie organizuje szkolenia skierowane do terapeutów, opiekunów, pedagogów i innych pracowników prowadzących zajęcia terapeutyczno-opiekuńcze z dziećmi, dorosłymi, seniorami w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, placówkach […]

  , , |