Światowy Dzień FAS

Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) przypada na całym świecie co roku 9 września. Dziewiątka symbolizuje 9 miesięcy ciąży, która powinna być wolna od alkoholu. Skutkiem działania alkoholu na płód może być m. in.: opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu,...

Zaproszenie na szkolenie pt. „Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o szkoleniu dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pt. „Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania...

Zaproszenie na konferencję pt. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych – w stronę działań opartych o dowody naukowe”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o konferencji pt. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych – w stronę działań opartych o dowody naukowe”. Konferencja odbędzie się 26-28.08.2020 r. w Krakowie...