Skip to content

Profilaktyka uzależnień

info-clipart-9i454p9iE

Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – bezpłatna oferta dla członków zespołów interdyscyplinarnych

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie superwizji dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. […]

  , |