Światowy Dzień FAS

Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) przypada na całym świecie co roku 9 września. Dziewiątka symbolizuje 9 miesięcy ciąży, która powinna być wolna od alkoholu. Skutkiem działania alkoholu na płód może być m. in.: opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu,...

Zaproszenie na szkolenie pt. „Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o szkoleniu dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pt. „Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania...