Skip to content

Zapytania ofertowe - 21. strona

Zapytanie ofertowe – Zakup i dostarczenie oprogramowania Windows 7 Professional

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie od stycznia 2012r. realizuje projekt systemowy pt. „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego. Więcej informacji

  |

Zaproszenie do złożenia ofert

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie od stycznia 2012r. realizuje projekt systemowy pt. „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarkami na potrzeby Projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego…

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarkami na potrzeby Projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Więcej informacji

  |