Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza konkursy:

  • Gmina przyjazna Seniorom”;
  • Aktywny Senior”.

Celem konkursów jest promowanie innowacyjnych, wielozakresowych, działań na rzecz osób starszych przez gminy województwa lubelskiego oraz promowanie Seniorów aktywnie uczestniczących w życiu społeczności lokalnej.

Czas trwania konkursów : 8 lipca 2019 r. – 12 września 2019 r.

Do udziału w konkursach zapraszamy:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • samorządowe jednostki organizacyjne;
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
  • osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursów wraz z Regulaminami oraz  formularzami zgłoszeniowymi znajdą Państwo poniżej:

  1. Regulamin Konkursu „Aktywny Senior”
  2. Regulamin Konkursu „Gmina Przyjazna Seniorom”

 

Telefon  do kontaktu : 81 528 76 32 i 81 528 76 36.