Informujemy, że Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu pt. „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V., organizuje dyżury konsultantów ds. zdrowia psychicznego dla osób ze schorzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Zakres konsultacji oraz dostępne miejsca i terminy dyżurów w miesiącu styczniu dostępne są w załączonej tabeli.

Tabela konsultanci dyzury styczeń 2019