Ogłoszenie o naborze wniosków prowadzonym w ramach certyfikacji produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej z województwa lubelskiego

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, informuje o naborze wniosków w ramach prowadzonej przez Ośrodek certyfikacji produktów i usług wyróżniających się dobrą jakością, wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej na terenie województwa Lubelskiego. W ramach certyfikacji produktów i usług przyznawany jest znak „Zakup prospołeczny”, w którym wykorzystano rozpoznawalne elementy: kod kreskowy, serce, torbę na zakupy. […]

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy

Założenia Modelu Lokalnej Współpracy oraz Regionalnych Platform Współpracy Informacja o projekcie Działania: Spotkani – 27 luty 2014 r W dniu 27 lutego 2014 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin z terenu województwa lubelskiego realizującymi pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy w ramach projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społeczno […]

Informacje o projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje od 1 stycznia 2012 roku projekt systemowy „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora es i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego”. Jakie są cele szczegółowe projektu? Celem głównym projektu jest opracowanie oraz wdrożenie […]

Działania ROPS w zakresie Ekonomii Społecznej

Działania ROPS w zakresie Ekonomii Społecznej (PDF)

Dokumenty

Katalog dobrych praktyk (format PDF)

Publikacje

08.01.2021 r. – Raport z monitoringu Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim do roku 2020 za 2019 rok 16.09.2020 r. – Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim do roku 2020 – aktualizacja 27.02.2019 r. – http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/AKSES/Audyty_i_wizyty_monitorujace_w_OWES_-_raport.pdf

Informacje dla samorządów

Poniżej znajdują się pliki do pobrania (format PDF):

Zrozumieć Ekonomię Społeczną

EKONOMIA SPOŁECZNA POSTACIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

Podmioty Ekonomii Społecznej

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ OTOCZENIE PES

Ustawy

Ustawodawstwo związane z ekonomią społeczną: Spółdzielczość: • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210, z późn. zmianami. • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. 2006.94.651, z późn. zmianami. • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w […]

Kontakt

Wszelkich informacji dotyczących realizacji Projektu „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego” udzielą:  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl