Skip to content

Ekonomia społeczna

Projekt pozakonkursowy RPO WL 2017 – 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie od 1 marca 2017 roku realizuje projekt pozakonkursowy RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego […]

Ogłoszenie o naborze wniosków prowadzonym w ramach certyfikacji produktów i usług wytworzonych przez podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubelskiego

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, informuje o naborze wniosków w ramach prowadzonej przez Ośrodek certyfikacji produktów i usług wyróżniających się dobrą jakością, wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej na […]

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy

Założenia Modelu Lokalnej Współpracy oraz Regionalnych Platform Współpracy Informacja o projekcie Działania:    

Informacje o projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje od 1 stycznia 2012 roku projekt systemowy „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz […]

Projekt pozakonkursowy 2015 – 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie od 1 października 2015 roku realizuje projekt pozakonkursowy RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu […]

Działania ROPS w zakresie Ekonomii Społecznej

Działania ROPS w zakresie Ekonomii Społecznej (PDF)

Dokumenty

Katalog dobrych praktyk (format PDF)

Publikacje

27.02.2019 r. – http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/AKSES/Audyty_i_wizyty_monitorujace_w_OWES_-_raport.pdf 04.07.2016 r. – RAPORT Z BADANIA KONDYCJI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 2016 >>> LINK<<< (format PDF)   24.12.2013 r. – Poniżej znajdziecie Państwo do pobrania pliki w formacie […]

Informacje dla samorządów

Poniżej znajdują się pliki do pobrania (format PDF):

Zrozumieć Ekonomię Społeczną

EKONOMIA SPOŁECZNA POSTACIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

Podmioty Ekonomii Społecznej

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ OTOCZENIE PES

Ustawy

Ustawodawstwo związane z ekonomią społeczną: Spółdzielczość: • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210, z późn. zmianami. • Ustawa z dnia 27 […]

Kontakt

Wszelkich informacji dotyczących realizacji Projektu „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w […]