Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, informuje o naborze wniosków w ramach prowadzonej przez Ośrodek certyfikacji produktów i usług wyróżniających się dobrą jakością, wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej na terenie województwa Lubelskiego.

W ramach certyfikacji produktów i usług przyznawany jest znak „Zakup prospołeczny”, w którym wykorzystano rozpoznawalne elementy: kod kreskowy, serce, torbę na zakupy. Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie, przyczynia się do umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Wspomaga działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations. Daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym podejmowanie ważnych społecznych decyzji.

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” następuje poprzez udzielenie licencji na okres 1 roku. Po upływie tego okresu podmiot zainteresowany przedłużeniem certyfikacji składa wniosek o przedłużenie na dalszy okres 1 roku. Przedsięwzięcie ma charakter non-profit.

Wnioski należy składać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, sekretariat piętro I pok. 136 zgodnie z załączoną w ogłoszeniu dokumentacją i wzorami dokumentów.

Dokumenty:

Zasady przyznawania znaku

Załącznik nr 1 – zasady weryfikacji podmiotów ES

załącznik nr 2 -regulamin Kapituły Certyfikującej

Załącznik nr 3 – wniosek o certyfikacje

Załącznik nr 4 – Ankieta PES

Załącznik nr 5 – Wniosek o przedłużenie znaku PES

Załącznik nr 6 – Księga znamionowa logotypu Znaku Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 7- wzór umowy licencyjnej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl