W środę odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Pomocy Społecznej IX kadencji. W uroczystości wzięła udział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek. Odczytano także list od minister Marleny Maląg skierowany do członków nowej Rady.

Akty powołań dla członków Rady IX kadencji

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej oraz przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej.

W trakcie środowej uroczystości, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczone zostały akty powołań na członków Rady Pomocy Społecznej IX kadencji. Akty członkom nowej rady wręczała wiceminister Iwona Michałek.

Rada Pomocy Społecznej IX kadencji:

Do Rady IX kadencji zostali powołani: dyrektor Caritasu Diecezji Kaliskiej ks. Jacek Andrzejczak; dr Urszula Bejma z Caritasu Polska; kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie Bożena Chrząstowska, dyrektor Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu ks. Jerzy Dzierżanowski; prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej prof. dr hab. Mirosław Grewiński; dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku Piotr Grudziński; sekretarz Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej Maria Kamińska; dyrektor DPS w Kotlinie Janusz Krawiec; zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych Monika Lipińska; dyrektor DPS Gliwice Rafał Marek.

Więcej w linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/inauguracyjne-posiedzenie-rady-pomocy-spolecznej-ix-kadencji