Dostrzegając potrzeby dzieci, które oczekują akceptacji, ciepła, troski, zainteresowania, a przede wszystkim miłości, Samorząd Województwa Lubelskiego zorganizował w dniu 22 maja 2019 r. debatę pn. „Dlaczego rodzina zastępcza?”, włączając się tym samym w obchody ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez TVP 3 Lublin i Polskie Radio Lublin.

Na wstępie głos zabrali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego. Następnie zostały odczytane listy skierowane do uczestników debaty: list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

W trakcie debaty dyplomami uznania Marszałka Województwa Lubelskiego zostały uhonorowane 63 rodziny zastępcze z terenu naszego województwa. Odbyły się również prelekcje osób związanych z pracą w szeroko pojętym obszarze rodzicielstwa zastępczego
i przedstawiciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego a także głos zabrały rodziny zastępcze i wychowankowie rodzin.

Wydarzenie uświetniły tańce standardowe w wykonaniu Akademii Pana Piotra z udziałem niepełnosprawnych uczniów ze Szkoły Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie oraz tancerzy Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA.

W debacie udział wzięli:

 • rodziny zastępcze z terenu województwa lubelskiego,
 • przedstawiciele administracji rządowej szczebla wojewódzkiego,
 • członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego,
 • Radni Województwa Lubelskiego,
 • pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Prezydenci miast, starostowie i wicestarostowie,
 • pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej,  placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • przedstawiciele sądownictwa, szkolnictwa, uczelni,
 • przedstawiciele kościoła katolickiego,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych,
 • media lokalne.

W powyższym wydarzeniu udział wzięło ok. 400 osób.