Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami fundacji i organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne. Poświęcono je realizacji zadań zleconych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r. Omówiono zasady i warunki otwartego konkursu ofert dla organizacji określone w ogłoszeniu konkursowym. Udzielono szczegółowych informacji o formalnych i merytorycznych kryteriach oceny ofert składanych w ramach konkursu. Przedstawiono nowy wzór oferty, obowiązujący Oferentów od 1 marca 2019 r. Pracownicy ROPS odpowiedzieli na pytania gości. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania projektu „Wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi”, który będzie wdrażany przez samorząd województwa lubelskiego od 2019 r.

Opis do zdjęć dla osób niewidomych.
Zdjęcia przedstawiają uczestników spotkania.