Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że dostępny jest kolejny numer informatora ,,AL-Anon o sobie”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zawartą w niniejszym Informatorze.