Szanowni Państwo,

Rozliczenia w 2019 r. Jak przekazujemy 1 % podatku.

Podatnicy dostają wypełnione PIT – y dzięki usłudze Twój e –PIT. Mogą je weryfikować i uzupełniać. Ale mogą też nie zrobić nic i nie zostaną za to ukarani. Dla chętnych jest nadal możliwość wysyłania do urzędu skarbowego PIT –u papierowego. Tak w największym skrócie przedstawiają się zasady rozliczeń podatkowych w 2019 r. – za 2018 rok.

Jak w tym wszystkim wygląda przekazywanie 1%. Bardzo podobnie. Od 15 lutego 2019 r. podatnicy będą mogli korzystać z usług Twój e-PIT. To nowy sposób rozliczania się z podatków. Dotyczy deklaracji PIT -37 i PIT – 38.

Podatnicy będą mogli wskazywać nowe OPP w swoich zeznaniach elektronicznych lub pozostawiać stare (wskazane w latach ubiegłych) Twój e- PIT będzie preferowaną w 2019r  formą rozliczeń podatkowych.

Ministerstwo Finansów prowadzi kampanie informacyjną o nowej usłudze i związanych z nią zmianach w rozliczeniach podatkowych – w tym zmianach dotyczących 1 %.

Jak będzie wyglądało przekazywanie 1 % w Twój e-PIT?. Podatnik, który w ubiegłym roku skorzystał z mechanizmu alokacji, po wejściu do swojego PIT-a w usłudze Twój e- PIT, znajdzie dane organizacji pożytku publicznego wspartej przez niego w 2018r. Wyświetli mu się numer KRS tej organizacji oraz jej nazwa. Będzie tak, jeśli organizacja nadal (tzn. w 2019r) uprawniona jest do zbierania 1 %. (tzn. znajduje się wykazie publikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności). Podatnik może zmienić organizację lub zostawić tą samą, co w roku poprzednim.