Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowy kampanię społeczną „Solidarni z Seniorami – razem damy radę!” organizowaną przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora.

Kampania skierowana jest do seniorów, którzy należą do najbardziej narażonej grupy społeczeństwa na zarażenie chorobą COVID-19 wywołaną przez koronawirusa  ze względu na to, że ich odporność jest często niższa niż u osób w młodszym wieku i dużo bardziej dotkliwiej ją przechodzą.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo seniorów Stowarzyszenie Manko podjęło działania w ramach kampanii „Solidarni z Seniorami – razem damy radę!”, której głównymi celami są:
– edukacja Seniorów poprze przekazywanie rzetelnych informacji
– zwiększenie społecznej świadomości o potrzebach osób starszych w czasie epidemii
– zachęcenie wszystkich do integracji i solidarnej pomocy Seniorom
– wsparcie psychicznie odizolowanych Seniorów.

W odpowiedzi na apel Premiera Mateusza Morawieckiego pod nazwą #WspierajSeniora, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną „Solidarni z Seniorami – razem damy radę”, która realizowana jest pod patronatem honorowym m.in.: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Jana Dziedziczaka – Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, Rzecznika Praw Pacjenta, Marszałka Województwa Małopolskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Wojewody Lubuskiego, Wojewody Podlaskiego.

Celem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Solidarni z Seniorami – razem damy radę!” jest zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej sytuacji Seniorów w dobie panującej epidemii koronawirusa, a przede wszystkim wsparcie odizolowanych od świata seniorów w naszym kraju poprzez pomoc, rzetelną informację,edukację i aktywizację
Ogólnopolska kampania „Solidarni z Seniorami – razem damy radę” obejmuję następujące działania:
1) Głos Seniora TV
Projekt polega na produkcji, promocji i emisji specjalnych materiałów filmowych dedykowanym seniorom. Są to porady i wywiady ze specjalistami, ekspertami i naszymi ambasadorami, a także programy rozrywkowe (porady geriatry, kardiologa, psychologa czy Rzecznika Praw Pacjenta).
2) Zakupy dla seniora
Akcja zakłada promowanie pomocy sąsiedzkiej i międzypokoleniowej. My i nasze media partnerskie promują akcję „Zrób zakupy dla seniora”, zachęcając do wydruku naszego plakatu, wpisaniu swojego numeru
telefonu i zadeklarowania gotowości do pomocy seniorom (np. zrobienie zakupów, w tym leków, wyprowadzenie psa, porozmawianie przez telefon) w dobie epidemii koronawirusa.
3) Wysyłka pocztowa Pakietów Wsparcia
W związku z faktem, iż tylko do 25% seniorów jesteśmy w stanie dotrzeć kanałami on-line, a izolacja społeczna i odcięcie od świata jest olbrzymim zagrożeniem dla życia i zdrowia seniorów postanowiliśmy wysyłać do seniorów pocztą Pakiety Wsparcia. Mają one dotrzeć bezpośrednio do domu seniora lub do organizacji i gmin, które deklarują ich redystrybucję bezpośrednio do swoich seniorów. Pakiet aktywizująco-edukacyjny zawiera m.in.: Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora, książkę naszego ambasadora Mistrza Sobiesława Zasady, maseczkę ochronną, środki higieniczne SENI oraz materiały edukacyjne m.in. Niezbędnik Seniora od MRPiPS, informator dot. praw pacjenta oraz ostrzeżenia przed oszustwami.

Jeżeli chcesz dostać od nas Pakiet Wsparcia dla Seniora, napisz do nas na kontakt@manko.pl lub zadzwoń (12) 429 37 28
4) Szyjmy razem maseczki dla seniorów i szpitali
W ramach aktywizacji i wsparcia seniorów prowadzimy akcję „Szyj z nami maseczki dla seniorów i szpitali”. Wysyłamy seniorom materiały, zachęcając do szycia maseczek. Następnie dystrybuujemy je do
potrzebujących seniorów, szpitali, Domów Pomocy Społecznej i gmin.
5) Specjalny 50. numer Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora
W ramach wsparcia kontynuujemy wydawanie GŁOSU SENIORA. Numer 50. w dużej części poświęcony będzie tematyce dot. aktualnej sytuacji ale także wsparcia poprzez aktywizację, edukację, integrację, konkursy,
dobre praktyki, porady ekspertów. Magazyn w nakładzie 25 000 zostanie rozdystrybuowany bezpośrednio do seniorów, aktywnych gmin i organizacji pozarządowych oraz do decydentów (wszyscy parlamentarzyści
i samorządowcy).
6) Stop Korona – Oszustwom
W trosce o bezpieczeństwo seniorów prowadzimy akcję pt. „Stop Korona-Oszustwom” w ramach trwającej kampanii „Stop manipulacji – nie daj się oszukać!”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości w temacie
zagrożenia różnego typu oszustwami w trakcie pandemii wśród osób starszych. W ten sposób przestrzegamy Seniorów przed manipulatorami i informujemy, jak nie dać się oszukać.

Więcej w linku: https://glosseniora.pl/solidarni-z-seniorami/