Dzisiaj w UMWL marszałek Jarosław Stawiarski w towarzystwie Małgorzaty Romanko – dyrektor Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, podpisali dwie umowy z władzami Powiatu Chełmskiego i Zamojskiego na dostosowanie Domów Pomocy Społecznej 🏠 do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Umowy zostały podpisane w ramach zadania finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ♿

🔹 Powiat Chełmski otrzyma łącznie 2 319 304 zł. dla DPS-u w Gminie Rejowiec. W przypadku tego samorządu umowa została zawarta na dwa lata (2020-2021). W pierwszym roku do Gminy Rejowiec trafi 1 159 652 zł.

🔹 Powiat Zamojski otrzyma 999 536 zł dla DPS-u w Krasnobrodzie.

💰 W tym roku Samorząd Województwa Lubelskiego dofinansuje 9⃣ wniosków na kwotę 3⃣,6⃣ mln zł.

Marszałek Jarosław Stawiarski
Marszałek Jarosław Stawiarski, Małgorzata Romanko
Marszałek Jarosław Stawiarski, Małgorzata Romanko