Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego komercyjne oferty realizacji szkoleń z zakresu obsługi Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) nie są autoryzowane przez Fundusz. PFRON nie bierze odpowiedzialności za jakość i aktualność informacji przekazywanych w trakcie szkoleń organizowanych przez komercyjne podmioty świadczące usługi szkoleniowe.

Jednocześnie przypominamy, że dostęp do aktualnych, sprawdzonych informacji w zakresie systemu SOW PFRON zapewnia za pośrednictwem poniższych kanałów:

  • Portal edukacyjno-informacyjny: http://portal-sow.pfron.org.pl/
  • Platforma edukacyjna zawierająca filmy instruktażowe dotyczące obsługi Modułu Wnioskodawcy, Realizatora oraz Administratora Lokalnego oraz materiały informacyjne na temat form wsparcia realizowanych w systemie SOW: https://edukacja.pfron.org.pl/
  • Kanał YouTube
  • Bezpłatna infolinia czynna w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00, tel.: 800 889 777