Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie do udziału w konferencji on-line inaugurującej rozpoczęcie realizacji szkoleń dla kadr centrum usług społecznych z terenu województwa lubelskiego.

Kompleksowe przygotowanie kadr pomocy społecznej zaangażowanych w tworzenie CUS jest fundamentalnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania tych innowacyjnych jednostek. Z tego względu zachęcamy do uczestnictwa w konferencji i zapoznania się ze wstępną ofertą szkoleniową w tym zakresie.

Program przebiegu konferencji jest następujący:

  • Powitanie Prelegentów i Gości – Pan Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego
  • Centra usług społecznych – szansa i wyzwanie – Pani Małgorzata Romanko, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
  • Centrum Usług Społecznych – praktyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania na poziomie gminy – Pani Anna Ostasz, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach
  • Podsumowanie panelu i moderowanie dyskusji – Pani Jadwiga Olszowska – Urban, ekspert Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
  • Prezentacja oferty Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie w zakresie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych – program, kadra dydaktyczna, koszty oraz termin i warunki realizacji – Pani Wioletta Osika – Wiśniewska, p.o. Dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
  • Podsumowanie panelu i moderowanie dyskusji – Pani Jadwiga Olszowska – Urban, ekspert Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
  • Zakończenie i pożegnanie Uczestników – Pani Małgorzata Romanko, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

Konferencja odbędzie się w dniu 13 stycznia 2021 r., w godz.10:00-11:30.

Link dostępowy do konferencji został udostępniony ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie drogą mailową.