Dostrzegając potrzeby dzieci, które oczekują akceptacji, ciepła, troski, zainteresowania, a przede wszystkim miłości, Samorząd Województwa Lubelskiego zorganizował w dniu 22 maja 2019 r. debatę pn. „Dlaczego rodzina zastępcza?”, włączając się tym samym w obchody...