Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 28 lutego 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”. Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Certyfikaty przyznawane są w pięciu kategoriach:

  1. Kategoria I. Debiut roku,
  2. Kategoria II. Najlepszy pracodawca,
  3. Kategoria III. Sukces rynkowy,
  4. Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych PES,
  5. 5. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I-IV przewidziano nagrody w postaci tzw. „pakietów wsparcia” o wartości od 3 do 10 tysięcy złotych. Laureat będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb wyróżnionych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry. Dla przedstawicieli wszystkich laureatów przewidziano możliwość udziału w zagranicznej wizycie studyjnej, a także nakręcenie filmu promocyjnego o wyróżnionym podmiocie.

Wsparciem dla laureatów będzie dodatkowo zapewnienie możliwości udziału w targach branżowych lub regionalnych. Dzięki temu uzyskają większą rozpoznawalność swojej marki oraz uzyskają możliwość dotarcia do nowych odbiorców/klientów. Certyfikacja korzystnie wpłynie także na budowę ich marki i szanse biznesowe.

Z wszelkimi informacjami dotyczącymi konkursu można zapoznać się na dedykowanej stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl Na stronie znajduje się również generator wniosków, za pomocą którego podmioty chcące wystartować w konkursie mogą wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

Nabór potrwa do 27 marca 2020 r.