Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 w ramach 5 kategorii:

Kategoria I.

Debiut roku

II.

Najlepszy pracodawca

III. Sukces rynkowy IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych V.

Społecznie odpowiedzialny samorząd

Uprawniony Podmiot PES PS PS PES JST
Dodatkowe wymagania Osobowość prawna, rejestracja w roku 2018 Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy         Gmina lub powiat

 

Termin na składanie wniosków upływa 29 marca 2019 roku .

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie:

www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2019 przewidziano następujące wsparcie:

  1. a) za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
  2. b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Ponadto, w ramach każdej kategorii, przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

 

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu w ramach kategorii I – IV laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.