Informacja o realizowanych otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w 2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w 2021 roku obsługa otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu: pomocy społecznej,profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,rehabilitacji zawodowej i...

Ogłoszenie nr 1/PFRON/2020 otwartego konkursu ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Ogłoszenie nr 1/PFRON/2020 otwartego konkursu ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki...

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania pn. „Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy” w 2020 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania pn. „Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy” w 2020 r. - link

Ogłoszenie Nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

Ogłoszenie Nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania nt. „Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy” w 2020 roku.

Ogłoszenie Nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania nt. „Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy” w 2020 roku - link.

Ogłoszenie Nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

Ogłoszenie nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że na naszych stronach dostępne jest ogłoszenie nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl