Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje do konsultacji projekt Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025.

Projekt został przygotowany przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025.

Swoim zakresem obejmuje on pięć obszarów problemowych: zdrowie i profilaktyka, system wsparcia – infrastruktura i usługi społeczne, aktywność i udział w życiu społecznym osób starszych, aktywność zawodowa osób 50+ oraz bezpieczeństwo. W ramach wyżej wymienionych obszarów zostały wyznaczone cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki działań.

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami wszelkimi opiniami na temat projektu. Propozycje i  uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: rops@lubelskie.pl najpóźniej do 23 listopada 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem załączonego Formularza zgłaszania uwag.

Do pobrania: