Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że na naszych stronach dostępny jest kolejny numer „Kontry” – biuletynu informacyjnego Krajowego Centrum ds. AIDS.

W numerze 2 (84) / 2020:  

  • HIV w dobie epidemii COVID-19
  • Rozmowa z aktywistami z Niemiec, Portugalii i Grecji
  • Dziecko a HIV
  • Aspekty: Wiedza i postawy studentów podkarpackich uczelni na temat HIV/AIDS

Zachęcamy do zapoznania się z notą redakcyjną, jak również z artykułami dostępnymi w numerze.