20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka. Słowa Konwencji: „Dziecko ma prawo do …”, są nowym standardem prawnym odnoszącym się bezpośrednio do dziecka, jako podmiotu prawa. Konwencja jest aktem prawa międzynarodowego, który w sposób wszechstronny i kompleksowy ujmuje problematykę ochrony praw dziecka. Dokument ten nazywany jest światową konstytucją praw dziecka.

20 listopada 2020 r., w 31. rocznicę tego wydarzenia, będziemy obchodzić, po raz kolejny w Polsce Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r.  ustanowił Uchwałą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowienia Konwencji odnoszą się do dziecka zarówno przed, jak i po urodzeniu. Konwencja przyznaje szczególne prawa do ochrony dzieciom niepełnosprawnym oraz pozbawionym środowiska rodzinnego. Każde dziecko ma fundamentalne prawo do wychowania i dorastania w atmosferze miłości i bezpieczeństwa, z poszanowaniem jego podmiotowości  i godności, prawo do wychowania w rodzinie.